Artex Veret - Az Artex vállalat érméi!
Artex Veret - Az Artex Külkereskdelmi Vállalat érméi!
Mennyit ér egy Artex UV?
A vatera.hu által eladott darabok listáját mutatja meg, így lehet a legjobban következtetni egy darab valós értékére!
Az utánveret az eredeti kibocsátó által egy korábbi érme ismételt kiadását jelenti, amelyet az eredeti verőszerszám alapján készített verőtővel vernek. Minősége, nemesfémtartalma* (*nem feltétlenül) és méretparaméterei is meg kell, hogy egyezzen az eredeti érmével. Amennyiben az előbb felsorolt paraméterek bármelyike eltér, azt már fantáziaveretnek hívjuk! Az után- és fantázia vereteket jelölni kell az érmén. ARTEX-nél előfordul jelöletlen is!

FRISS FACEBOOK BEJEGYZÉS

Valakinek jött már szembe forgalomban?? ??

Közzétette: Forint Portál Numizmatika – 2023. április 13., csütörtök

Az Artex-ről....

 

ARTEX Külkereskedelmi Vállalat 1948-1986

A vállalatot 1949. június 1-én hozták létre az Állami Háziipari Rt, az Országos Kisipari Szövetkezet /OKISZ/ külforgalmi csoportjából és a Magyar Külforgalmi Nemzeti Vállalat műtárgy csoportjából a 322/1949.M.T. határozat alapján. Az alapítólevél kelte : 1949. június 30, száma: K.Sz.M. 3487/Eln./3/1949. Feladatkörébe tartozott a kisipar és háziipar termékeinek külföldi piacokon való elhelyezése, az ezzel kapcsolatos piackutatás, propaganda stb., úgyszintén a nagyobbrészt a kisipari és háziipari termeléshez szükséges külföldi nyersanyagok behozatala és elosztása. Feladata volt továbbá az ügykörébe tartozó cikkekből bel-és külföldi kiállítások és bemutatók rendezése. Ennek a vállalatnak kellett gondoskodnia a műtárgyak, régiségek, iparművészeti és képzőművészeti termékek, nemes fémből készült használati tárgyak, keleti szőnyegek stb. értékesítéséről. /forrás: Magyar Országos Levéltár/Az Artex a Lipcsei őszi vásáron 1985 augusztusában.
Az Artex gyárban...

Fotók: www.europhoto.eu.com
Az utánveretekről


Az utánveret (angolul restrike, németül Nachprägung) egy érme ismételt kiadását jelenti az eredeti kibocsátó által. Az utánveretek legtöbbször az eredeti verőtővel, esetleg azok pontos másolatával készülnek, a rajtuk szereplő évszám is az eredeti veretnek felel meg, a tényleges kibocsátás dátuma így akár sok évtizeddel is meghaladhatja a verési évszámot. Utánveretet az eredeti kibocsátó vagy annak jogutódja jogosult készíteni. Az utánveretek készítőjének célja, hogy az eredetit a lehető legjobban megközelítő minőségben készítse el az érmét, ezért az utánveretet sokszor nem könnyű megkülönböztetni az eredetitől, bár esetenként használnak valamilyen megkülönböztető jelzést. /forrás: wikipédia/

A hatvanas években az Artex Külkereskedelmi Vállalat készített utánveretet kifejezetten a külföldi gyűjtői igények kielégítésére, illetve az országba beáramló devizáért cserébe. Számos történelmi magyar érméről készült utánveret, ezeket rozettával vagy U•P / U P/ felirattal (jelentése több értelmű: Utánvert Próba illetve Ungarische Prägung ami magyarul Magyar Pénzverés) jelölték meg.

 

ARTEX Külkereskedelmi Vállallat eredeti molinója